Til lærere

Andre ressourcer, som I kan anvende i danskundervisningen:

Grammatik
Fede fiduser til den fleksible lærer: gratis opgaver til forskellige læringsstile Tillægsord - gradbøjning, Udsagnsord - bøjning, Navneord - tider.

Sprognævnet: Kender du de sproglige betegnelser? - Grammatikkrydsogtværs (latinske betegnelser)

Tegnsætning
Fede fiduser til den fleksible lærer: gratis opgaver til forskellige læringsstile Tegnsætning

Sprognævnet: Er du god til at sætte komma? Onlinetræning eller hent pdf-fil med øvelser og retteark.

Udtale
Dansg - en webside med lytteøvelser, filmklip og opgaver man kan træne udtale med (kræver at QuickTimePlayer er installeret)

Interaktive spil og opgaver
Pittelitten: Ordkampen, Den lille ordkamp, Lykkehjulet - spil mod Pittelitten, Lykkehjulet - to spillere, Sammensatte ord

Dansk for alle - En webside med interaktive danskopgaver, bl.a. et juletema og opgaver om eventyr.

Dansk for alle (uvist om disse to enslydende websider er lavet af den samme?) - En webside med blandede materialer til danskundervisningen.

Sprogquizzen - En DR-side, hvor man ser nogle små filmklip og bagefter kan tage "Sprogquizzen - lær at tale med en dansker"

Læs for livet - En DR-kampagne for danskere med læsevanskeligheder - 12 tv-programmer og en masse tilhørende onlineaktiviteter hvor man trænes i at løse nogle af de udfordringer hverdagen byder på for svage læsere. Siden indeholder også spil, hvor man bl.a. kan teste viden om grammatik og tegnsætning.

Ordnet: Krasser (træn anagrammer online)

Skolestuens undervisningsmaterialer til dansk og dansk som andetsprog (gratis materialer primært til brug på interaktive tavler)

Lær dansk - danskportaler og forlag
Online Dansk - Ventures - E-læring for elever med dansk som andetsprog (kræver brugerregistrering)

123ABC-skolen og Depotet - Her kan man træne dansk online samt downloade mange gratis danskopgaver og/eller købe et medlemsskab (som skole eller privatperson) og få adgang til endnu flere undervisningsmaterialer.

Netdansk - E-læring for voksne elever (udenlandske studerende) med dansk som andetsprog.

Dansk for voksne - Kan du tale dansk? - Undervisningsministeriet har lavet et gratis intro-materiale til voksne, som skal i gang med at lære dansk. Materialet indeholder 5 lektioner med mulighed for at få teksten læst højt.

Ann-Berit: En lærerside med et stort udvalg af gode idéer, didaktiske overvejelser og undervisningsmaterialer til 1.-6.kl.trin, som frit kan downloades.

Online-danskundervisning for begyndere - Linksamling fra UVM.

Gratis Skole: gratis undervisningmaterialer i .pdf-format, til mange fag og formål.

ABCleg - gratis materialer til download og print.

Dansklærerforeningen: Her kan du hente inspiration og materialer til undervisningsforløb.

Salaam Skole: Her kan I finde en masse film med tilhørende undervisningsmaterialer og forslag til anvendelsesmuligheder.

Dansk Netskole: Et internetbaseret læringsunivers med spil og opgaver. Klasse-abonnement eller privatbruger-abonnement.

EMU- læringsportal: Film, som kan bruges i tværfaglige forløb.

EMU - dansk - grundskole

EMU - dansk som andetsprog - grundskole

Onlineprøver - Dansk retskrivning - Alineas website, hvor elever i 7.-9-kl. kan forberede sig til afgangsprøven i dansk retskrivning - Her er en gratis prøve og man kan købe sig til flere.

Alinea - gratis materialer: Plakater, bogmærker og skoleskemaer

Dansk nu - E-læringsunivers (abonnement)

Danskfaget - E-læringsunivers (abonnement)

Gyldendal Uddannelse - dansk

Digtea - digitale læremidler til dansk.

Danskagenten: Gratis materialer, samt mulighed for at tegne abonnement og få adgang til mange flere undervisningsmaterialer.

Materialeplatformen

Nordisk sprogkoordination: webportal med undervisningsmaterialer og inspiration til undervisning om de nordiske sprog


Opslagsværker
Dansk sprognævn: Søg i Retskrivningsordbogen, Retskrivningsregler, Nye ord i dansk, Videoer om ændringer i det danske sprog,

Sproget: Søg om alt der vedrører det danske sprog.

Ordnet: Ordbog over det danske sprog, Sprogligt (spørgsmål og svar om det danske sprog)

KorpusDK: Her kan man søge viden om dansk sprogbrug (talemåder, vendinger m.m.).

Holbergordbog: ordbog over det sprog Ludvig Holbergs tekster blev skrevet i.

Moths ordbog: ordbog over det danske sprog omkring år 1700.

Den danske salmebog online: Hør melodierne og læs teksterne.

Synonymordbog

Slang-ordbog

Fremmedord